در این بازدید نورالدین الیاسی مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان که به عنوان مدرس درس دانشجویان حضور داشت در خصوص منطقه ویژه، تشریح اهداف و دست‌آوردها و آینده منطقه ویژه پیشرفت ها و مسائل پیرامون آن بخصوص بحث اشتغال اشاره و ضمن معرفی این پروژه بزرگ، اظهار داشت: شهرستان پارسیان در آستانه یک تحول بزرگ صنعتی و اشتغال‌زا قرار دارد.

در ادامه یوسف غواصی، کارشناس ایمنی و مسئول آتشنشانی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در خصوص ایمنی در واحدهای صنعتی بیان داشت: ایمنی بعنوان حفاظت انسان و کارآیی او از صدمات و پیشگیری از صدمه دیدن انسان تعریف می شود. با توجه به اینکه سرمایه اصلی یک سازمان نیروی انسانی آن می باشد و بخش مولد جامعه را تشکیل می دهد. توسعه اقتصادی بر پایه سلامت نیروی کار استوار بوده و توسعه اجتماعی نیز نیازمند حفظ حقوق آنها از جمله حق داشتن سلامت جسم و روان و رفاه است لذا به منظور حفظ سلامتی افراد بحث اهمیت آموزش امری بدیهی و مهم تلقی می شود.
وی گفت: در حالت کلی کاهش تلفات مالی و جانی در واحدهای صنعتی ارتباط مستقیم با افزایش سوددهی اقتصادی، کاهش هزینه، کاهش زمان و جلوگیری از افت روحیه کارگران دارد.
غواصی تاکید کرد: برگزاری کلاسهای آموزشی برای مدیران و کارگران، برگزاری کلاس های عملی و تئوری، بحث ایمنی تجهیزات می تواند خطرات ناشی از بی احتیاطی ها را کاهش دهد.
پایان بخش این بازدید که به همت مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان اتفاق افتاد انجام مانور واکنش سریع در زمان بروز حادثه آتش سوزی و مصدومیت نفرات و نحوه امداد رسانی بود.