خبرنامه
سالنما
لینک به ما
نکته روز

متن تستی متن تستی متن تستی

متقاضیان تدریس
مشخصات فردی
لطفا مشخصات فردی خود را به صورت دقیق و کامل وارد نمایید, بدیهی است هرگونه تضاد بین اطلاعات ارسالی شما در این بخش با اطلاعات شناسنامه ای تان موجب ابطال و عدم بررسی اطلاعات این فرم می باشد.
* نام و نام خانوادگی :
* نام پدر :
جنسیت :
* عکس :
* شماره شناسنامه :
* کدملی :
* تاریخ تولد :
* استان محل تولد :
* شهرستان محل تولد :
* محل صدور شناسنامه :
دین :
* مذهب :
           
وضعیت تاهل :
       
وضعیت سربازی :
وضعیت شغلی :
* تلفن همراه :
تلفن ثابت :
تلفن محل کار :
* پست الکترونیک :
آدرس محل کار :
آدرس محل سکونت :
توضیحات :
سوابق تحصیلات دانشگاهی
نوع مدرک :
رشته تحصیلی :
* تصویر مدرک تحصیلی :
کشور محل تحصیل :
شهر محل تحصیل :
نام دانشگاه محل تحصیل :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
سوابق تدریس در دانشگاه جامع علمی - کاربردی و سایر مراکز آموزش عالی
عنوان دروس :
مقطع تحصیلی :سابقه آموزشی و پژوهشی
نام دانشگاه یا موسسه آموزشی و پژوهشی :
عنوان درسهایی که تدریس نموده یا می نمائید :
سوابق اشتغال متقاضی
نام محل كار :
واحد سازمانی :
نوع مسئولیت :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :