خبرنامه
سالنما
لینک به ما
نکته روز

متن تستی متن تستی متن تستی

برنامه کلاسی مهر97
برنامه کلاسی ترم مهر 97
کاردانی
 ترم 1 (ورودی 971) ترم 2 (ورودی 962) ترم 3 (ورودی 961) ترم 4 (ورودی 952)
برق صنعتی  برق صنعتی برق صنعتی برق صنعتی
حسابداری - - حسابداری
حقوق حقوق حقوق حقوق
ایمنی کاروحفاظت فنی ایمنی کاروحفاظت فنی ایمنی کاروحفاظت فنی ایمنی کاروحفاظت فنی
- IT - IT
مکانیک مکانیک مکانیک مکانیک
ایمنی بهداشت   - مدیریت امور ادری
نرم افزار نرم افزار نرم افزار نرم افزار
مدیریت خدمات بندری - - -
پیش دبستانی پیش دبستانی پیش دبستانی پیش دبستانی
- - روابط عمومی -
صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی
تربیت بدنی - تربیت بدنی تربیت بدنی
- تربیت مربی قرآن تربیت مربی قرآن -

کارشناسی
 ترم 1 (ورودی 971)  ترم 2 (ورودی 962)  ترم 3 (ورودی 961)  ترم 4 (ورودی 952)
پیش دبستانی حسابداری شبکه های توزیع برق شبکه های توزیع برق
کنترل-ابزاردقیق کنترل-ابزار دقیق کنترل-ابزار دقیق کنترل-ابزار دقیق
حسابداری تربیت بدنی حسابداری حسابداری
حقوق حقوق حقوق حقوق
HSE HSE HSE HSE
مکانیک مکانیک مکانیک مکانیک
صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی
شبکه های کامپیوتری شبکه های کامپیوتری شبکه های کامپیوتری شبکه های کامپیوتری
 

1395/7/19


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.7/10 (تعداد آرا 18 نفر )